Laatste update: 9 april 2014
Kwantitatieve Data
Methode
Stad / Regio
Land
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Mark van der Net
Reviewer: Joris Dresen

Parameters

Divers

De gebruikte parameters zijn afhankelijk van de in de kaartlagen ingevoerde data. Deze data moet uiteraard wel locatiespecifiek zijn en tot een GISbestand kunnen worden omgezet.

Bron: De gegevens/parameters worden van verschillende opendata bestanden "gemined".

Referenties

nvt
 
 
 

Websites

www.oscity.nl
oscity.nl/blog.php
 
 
 

Contacten

Initiatief
Mark van der Net

In samenwerking met
Tue, Het Nieuwe Insituut, stimuleringsfonds creatieve industrie, design systems
 
 
 
Open Source City

Samenvatting

OScity (Open Source City) is een openbaar en gratis online platform dat met behulp van technologie openbare informatie toegankelijk maakt voor een breed publiek. OSCity brengt de Nederlandse ruimtelijke ordening samen met de nieuwste informatietechnologie. Door direct geografische data op te vragen, te visualiseren en te combineren kan iedereen - van burger, ondernemer tot ontwerper en beleidsmaker - inzicht krijgen in alles wat ruimte betekent.

Beschrijving

De Nederlandse overheid loopt voorop in het openbaar maken van allerhande data. Tot op heden wordt deze data niet op een gebruiksvriendelijke manier aangeboden. OSCity tracht daarmee belangoverstijgende perspectieven te creëren en een voedingsbodem te bieden voor een gemeenschappelijke en innovatieve aanpak van ruimtelijke vraagstukken.
 
Open Source City maakt deze informatie inzichtelijk door deze in verschillende lagen op een kaart van Nederland te projecteren. Door verschillende informatielagen te combineren ontstaan nieuwe inzichten en relaties.
 
Door te participeren in het platform krijgen gebruikers de beschikking over analyse- en visualisatiegereedschappen om eigen inzichten te presenteren op OSCity. In de toekomst wordt het platform uitgebreid met een wiki zodat gebruikers meer feedback kunnen geven, onderling kunnen communiceren en de beschikking krijgen over meer bewerkingsgereedschappen. KAART INKOMENS EN HUN RUIMTELIJKE VARIATIE
Deze kaart geeft de gemiddelde inkomens weer. Van lage inkomens [donkerblauw] tot hoge inkomens [licht blauw]. Inkomensverschillen zijn meestal zacht en vertonen veel lokale variaties. Concentraties van lage inkomens [groen] zijn vaak groter dan hoge inkomens [oranje].
 
 
 

Trefwoorden

vastgoedprijs, kaartlagen, analyse, basisscholen, openbaar, leeftijden, blog, platform, inzijging, open source, dagelijkse voorzieningen, scholen, inkomen, bevolkingsgroei, bouwjaren, krimp, woningprijs, kwel, geografische data, functies, functiemix, visualisatie, rijksmonumenten, EPC, concentraties
Log in om een reactie te plaatsen ...