Laatste update: 9 april 2014
Nederland
Kwantitatieve Data
Open data
Casus
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Mark van der Net
Reviewer: Joris Dresen

Referenties

bron afbeelding 01
[1] Kadaster (09-2012), 'Basis Administratie Gebouwen'
[2] RealNext / Funda Business (02-2013), zoals online gepubliceerd

bron afbeelding 02
[3] RealNext / Funda Business (02-2013), zoals online gepubliceerd

bron afbeelding 03
[4] CBS(12-2012) - 'Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2010-2060', zoals gepubliceerd op 13 december in CBS Statline

bron afbeelding 04 > bewerkingskaart
[5] www.oscity.nl/story/?theme=leegstand&center=544736,6867385&zoom=12 
 
 

Contacten

Initiatief
Mark van der Net

In samenwerking met
Tue, Het Nieuwe Insituut, stimuleringsfonds creatieve industrie, design systems
 
 
Leegstand Kantoren

Samenvatting

PUBLIEK PROBLEEM COLLECTIEVE KANS 15,4 procent van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Dat is 7,5 miljoen vierkante meter ruimte die niet wordt gebruikt.

Beschrijving

1. Aanbod in kaart? - Location is everything
Veel kantoren bevinden zich in de centra van steden. Ze zijn klein van schaal, goed bereikbaar en liggen in de buurt van allerlei voorzieningen. Naar verwachting krijgen de panden die hier worden aangeboden wel weer een gebruiker. Lastig is het voor de grote kantoren op bedrijventerreinen langs de snelwegen. Het is moeilijk om een toekomst als kantoor voor deze gebouwen voor te stellen.AFBEELDING 01 - LEEGSTANDSKAART KANTOORRUIMTE
De kaart toont [1] alle panden met een kantoorfunctie [grijs] in relatie tot [2] (gedeeltelijk) beschikbare kantoorruimte [zwart]. Een heatmap toont de dichtheid van het kantooraanbod [rood = beperkt / geel = veel].


2. Grotere leegstand, dalende prijzen - gemiddelde prijs aangeboden kantoren
In 2008 had een goedkoop kantoorpand in Amsterdam een waarde van zo'n 1.500 euro per vierkante meter. Inmiddels zijn er in Amsterdam panden verkocht voor minder dan 500 euro per vierkante meter. Volgens experts kan dit verder dalen tot onder de 250 euro. 
 
 
AFBEELDING 02 - KAART HUURPRIJS KANTOREN
Het getoonde patroon toont [3] de prijs per vierkante meter per jaar van het aangeboden vastgoed. Van 20 euro p. m2 p. j [blauw] tot 300 euro p. m2 p. j en hoger [geel].


3. Leegstand als stadsuitbreiding - Prognoses bevolkingsgroei 2030
Het aantal huishoudens blijft in de meeste gemeentes toenemen de komende jaren. Rondom Amsterdam moeten er maar liefst 440.000 woningen gebouwd worden in de volgende 25 jaar. Op 7,5 miljoen vierkante meter kantoorvloer passen heel wat woningen. Woonoppervlak waar we geen weilanden voor hoeven vol te bouwen.
 


AFBEELDING 03 - PROGNOSEKAART BEVOLKINGSGROEI PER GEMEENTE
Prognoses van bevolkingsgroei [groen] of krimp [rood] per gemeente [4]. Gemeenten met 10% groei of meer worden dik omlijnd.


4. Wonen in leegstand?- Kantoorprijzen versus woningprijzen?
We kunnen de gemiddelde verkoopprijs van woningen [rood] in samenhang zien met de prijzen waar kantoren [blauw] nu voor worden aangeboden. De gele stippen op de kaart tonen plekken waar een vierkante meter kantoor maar de helft kost van eenzelfde oppervlak aan woning. Met een beetje klussen heb je hier voor weinig geld een woning. Dat is handig voor starters die geen kans meer maken op een tophypotheek. Of voor iemand die wel wil pionieren en daar een grote woning voor terugkrijgt.AFBEEDLING 04 - VERGELIJKINGSKAART KANTOOR- EN WONINGPRIJZEN
De gemiddelde verkoopprijs van woningen [rood] en de prijzen kantoren [blauw] vergeleken. De gele stippen op de kaart tonen plekken waar een vierkante meter kantoor maar de helft kost van eenzelfde oppervlak aan woning [5].
 

Trefwoorden

heatmap, leegstand, prognoses, open data, kantoorfunctie, open source city, kantoorruimte, beeldverhaal, vergelijkingskaart, bevolkingsgroei, Mark van der Net, woningprijzen, kantoorprijzen
Log in om een reactie te plaatsen ...