Laatste update: 20 juni 2014
Delft, Zuid Holland, The Netherlands
Mobiliteit
Real Time Data
Casus
Academisch / professioneel werk
Auteurs: TU Delft, S. van der Spek
Reviewer: Camila Pinzon, Cunera Smit
Delft van boven

Samenvatting

"Het doel van dit project is het in kaart brengen en analyseren van de bewegingspatronen van verschillende type inwoners van de stad Delft. Hiermee zouden huidige en toekomstige problemen wat betreft infrastructuur, sociale voorzieningen, horeca, etc. kunnen worden opgelost ofwel voorkomen. In dit project wordt gefocust op de verschillen en overeenkomsten tussen studenten en niet-studenten uit Delft. Gebruiken studenten de stad op een andere manier dan niet-studenten van dezelfde leeftijd? Met behulp van GPS-tracking willen wij de bewegingspatronen van deze verschillende typen bewoners van Delft in kaart brengen. Door een week lang bij te houden waar de verschillende typen bewoners van Delft zijn geweest, in combinatie met de vragenlijsten en dagboeken, hopen wij meer inzicht te krijgen in de bewegingsredenen, bijvoorbeeld de keuzes die men maakt met betrekking tot het volgen van bepaalde routes. Zo kunnen we erachter komen welke factoren invloed hebben op het bewegen door de stad. Uiteindelijk hopen we er achter te komen waarom studenten vaak Delft verlaten als ze zijn afgestudeerd." (Sensing the city, 2012)

Trefwoorden

delft
Log in om een reactie te plaatsen ...