Laatste update: 2 april 2014
Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Nazareth en Limmel, Maastricht, Nederland
Ruimtelijke Kwaliteit
Netwerkanalyse
Casus
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Danny Edwards, Akkelies van Nes
Reviewer: Danny Edwards, Akkelies van Nes

Gerelateerde documenten

methoden

Parameters

conform methode

Referenties

link rapportage volgt
 
 
 
 

Websites

projectwebsite
www.edwards.nl/projecten/maastricht-noordoost

expertsites
www.edwards.nl/blog 
www.spacesyntaxdelft.nl/SSNorway.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacten

Danny Edwards [Edwards Stadsontwerp]
Akkelies van Nes [TU Delft]
 
 
 
 
 
 
 
Maastricht Noordoost

Samenvatting

Met het onderzoek is de levensvatbaarheid van nieuwe wijkwinkelcentra in Maastricht Noordoost onderzocht. Naar aanleiding van het plan Avenue2 van West 8 wordt een zeer ambitieuze ingreep om de woonkwaliteit in Maastricht Noordoost te verbeteren uitgevoerd. De A2, die de wijk nu in tweeën deelt, wordt daarbij in een tunnel gelegd. Bovenop deze tunnel komt ruimte voor woningbouw en een nieuwe Parklaan, die de omliggende straten van verschillende buurten weer met elkaar verbindt.

Beschrijving

DEEL 1

Onderdeel van de aanpak is ook de realisatie van twee nieuwe winkel- en voorzieningencentra. Hier wordt kort het onderzoek naar de vitaliteit van het winkelcentrum rond de Voltastraat-Parklaan toegelicht, ten behoeve van de omliggende buurten Wyckerpoort en Wittevrouwenveld. De vraag is nu of situering geschikt is om ook op lange termijn de vitaliteit van deze centra te garanderen.


afb 01 WiWy 2011 Metric Integration R100 / afb 02 WiWy 2011 Metric Integration R500

afb 03 WiWy 2020 Metric Integration R100 / afb 04 WiWy 2020 Metric Integration R500 (excl. Fietsverb.)

De space syntax analyse van Maastricht voor de loop- en de fietsafstand laat duidelijk zien dat de locatie rond de Voltastraat-Parklaan locaal beter geïntegreerd raakt in het stedelijk netwerk, als de A2 als barrière wordt weggenomen en de locale verbindingen aan weerszijden van deze structuur weer met elkaar verbonden worden. Dit maakt de locatie uitermate geschikt als vestigingslocatie voor winkels en andere voorzieningen. 
 
DEEL 2
 
Daarnaast omvat het advies een studie naar de exacte positionering van een aanvullende langzaam verkeersverbinding over/onder het spoor richting het centrum; een andere barrière in de stad. 
afb 05 WiWy 2020 Metric Int. R100 incl. Fietsverb. optie Noord / afb 06 WiWy 2020 Metric Int. R500 incl. Fietsverb. Noord
07 WiWy 2020 Metric Int. R100 incl. Fietsverb. optie Zuid / 08 WiWy 2020 Metric Int. R500 incl. Fietsverb. optie Zuid

In een vergelijkende studie is duidelijk aangetoond dat een nieuwe dwarsverbinding, die een directere verbinding naar het stadscentrum introduceert, de vitaliteit van het buurtwinkelcentrum op de lange termijn zou ondergraven. Voor het draagvlak van het buurtwinkelcentrum in haar directe omgeving zou het beter zijn als de nieuwe dwarsverbinding zo gesitueerd wordt dat hij primair het buurtcentrum beter in de loop zou leggen - een positie tweehonderd meter verder noordelijk dus.

Trefwoorden

vitaliteit, langzaam verkeer, centrum, levensvatbaarheid, woonkwaliteit, Voltastraat, Wittevrouwenveld, metric integration, A2, Parklaan, verbinden, stadscentrum, Wyckerpoort, spoor, West 8, barrière, space syntax, Maastricht, Danny Edwards, Akkelies van Nes, positionering, Avenue2, Voltastraat-Parklaan, wijkwinkelcentra, tunnel, fietsverbinding, draagvlak
09 mei 2014
Test commentaar
Log in om een reactie te plaatsen ...