Laatste update: 14 april 2015
Proces
Kwantitatieve Data
Real Time Data
Geregistreerde data
Methode
Kavel / Blok
Buurt / Wijk
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Léander van der Voet, Jo Lahaye
Reviewer: Léander van der Voet

Websites

www.fimble.nl
www.ogdb.nl
www.irp.nl

Contacten

Léander van der Voet, FIMBLE
Jo Lahaye, IRP
3D vastgoedbeheer

Samenvatting

Van 2011 tot 2013 is er op de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de rol van BIM in de bouw en vastgoedketen, met als resultaat een studie naar technische en procesmatige mogelijkheden. Dit onderzoek is gestart na vragen uit de markt en in het bijzonder de wens ontstond om meer praktisch onderzoek te doen naar BIM. In 2013 zijn de resultaten omgezet naar de praktijk en inmiddels wordt door meerdere organisaties gewerkt met BIM ten behoeve van het (technisch) vastgoedbeheer. Hieronder de theorie in het hoofdstuk "proces" en in het hoofdstuk "praktijk" de wijze waarop de theorie wordt toegepast.

Beschrijving

Proces:
Duurzaam informatiemanagement (en vastgoedbeheer met BIM)
Bij BIM denken nog steeds veel mensen aan een 3D representatie van de gebouwde omgeving. Waarbij het gebruik van BIM zich vooral richt op de ontwerp- en de realisatiefase. Dit is echter niet in overeenstemming met de definitie van BIM. Het bouwinformatie-model of -management is te omschrijven als het proces van het genereren, raadplegen, verrijken en beheren van informatie over een gebouw tijdens de gehele levenscyclus. Het is een systeem dat uitvoerende partijen kunnen gebruiken als een instrument in de bouw én het beheer van de gebouwde omgeving. BIM is zo bezien ook een procestool voor lifecycle- en facility management. De nadruk lag aanvankelijk vooral op het bouwproces, maar inmiddels steeds meer op het proces van beheer en onderhoud. Omdat het bouwinformatiemodel op deze wijze benaderd wordt, kan ook wel gesproken worden over een duurzame manier van gebouw informatiemanagement, immers de belangrijkste aspecten van het gebouw zijn nu ook digitaal vastgelegd.
 
Beheer en facility management
De exploitatiefase is eigenlijk de laatste fase van het bouwproces. Met een duur van 20, 50 of soms nog veel meer jaren is het meteen ook de langste fase. Toch is de exploitatiefase vandaag de dag nog steeds het ondergeschoven kindje; veel vaker ligt de nadruk op de ontwikkeling en realisatie van het gebouw.
Onder vastgoedbeheer en facility management verstaan we het algemene onderhoud van een gebouw en het onderhouden van de functionaliteiten van een gebouw om de bewoners of gebruikers van dienst te zijn. Een informatiemodel leent zich daarom prima voor diensten als ruimtebeheer, brandbeveiliging en compartimentering, technisch onderhoud, energievoorziening en schoonmaakbeheer.
 
Belang BIM in beheer
De adoptie van BIM in het bouwproces is momenteel in volle gang, zowel nationaal als internationaal. De toepassing van BIM in het beheerproces is daarentegen relatief nieuw en niet voor iedereen zijn de voordelen duidelijk. Simpelweg omdat vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer als twee gescheiden werelden worden gezien. En een bouwinformatiemodel kan wezenlijk verschillen van een beheerinformatiemodel. Aansluiting van deze twee werelden op technisch gebied vraagt om ontwikkeling van software en interoperabiliteit. Met IFC (Industry Foundation Classes) en COBie (Construction Operation Building Information Exchange) zijn hierin mondiaal de eerste stappen gezet. Zo wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in lifecycledata en om informatie van een gebouw te delen (dit begrijp ik niet, door deze aansluiting?). De kosten voor vastgoedbeheer worden daardoor beter beheersbaar, bepaald geen overbodige luxe in deze tijd.

/51/3d-vastgoedbeheer/images/199/Eastman.png
 
Bovenstaande grafiek schetst hoe, in vergelijking met het traditionele proces, een samenwerking gebaseerd op BIM het verlies aan informatie tijdens de verschillende fasen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een faciliteit elimineert. In een notendop: BIM maakt de kwaliteit van informatie gedurende de exploitatie accuraat, goed bereikbaar en geschikt voor simulaties, om zodoende betere beslissingen te nemen. Bovendien dalen de faalkosten in zowel het ontwerp als de realisatie aanzienlijk door beter informatiemanagement. Datzelfde geldt uiteraard voor renovaties en planmatig onderhoud.
 
Doorgaans hebben gebouwbeheerders wel de beschikking over tekeningen, soms nog opgeslagen in een papieren archief. Hoewel de meesten beschikken over een cartotheek waarin scans (van een PDF zijn) opgeslagen, is die informatie dan weliswaar centraal beschikbaar, maar ook volledig statisch. De vraag ‘klopt de tekening’ is in veel gevallen gerechtvaardigd. Er gaat dan veel kostbare tijd verloren aan het zoeken naar en verifiëren van de juiste informatie over het gebouw ‘as built’ en informatie over eerdere (onderhouds-)werkzaamheden.
Het mag duidelijk zijn dat als informatie efficiënt gevonden, verzameld en geüpdate kan worden, dit voor de beheerprocessen van groot belang is. Gebouwbeheerders en eigenaren gebruiken hiervoor uiteraard al wel computersystemen om informatie te beheren. Maar nog lang niet optimaal. Ze vullen deze Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) met de informatie over het gebouw en de objecten. Veelal gebeurt dit via MS Excel en handmatig. Een tijdrovende klus die ook nog eens vatbaar is voor een grote foutmarge. Hetzelfde gaat op voor FM-systemen. 
 
Mogelijkheden van model
Een greep uit de mogelijkheden die BIM kan bieden:
 
3D-weergave van gebouw
Een krachtige functionaliteit van het bouwinformatiemodel is de 3D-visualisatie waarin veranderingen, opwaarderingen en nieuwe ontwerpvoorstellen kunnen worden weergeven, gekoppeld aan een planning. Met simulaties, clashdetecties en 3Dwalkthroughs is voortaan sneller te bepalen of (deel-) projecten haalbaar zijn.

/51/3d-vastgoedbeheer/images/198/Afbeelding3.png

Sneller toegang tot informatie
Tekenwerk, uittrekstaten, montagehandleidingen, kwaliteitsverklaringen, garanties en protocollen zijn allemaal in BIM door te voeren. Met het model is het mogelijk om on-site te bekijken wat de informatie achter bouwdelen is.
 
Snel inzien van alle verschillende onderdelen
Het model is als het ware een virtuele bibliotheek waarin alle objecten als ruimtes, vloeren, deuren en inventaris zijn gecategoriseerd. Binnen enkele handelingen is de exacte locatie van een object in een gebouw te bepalen, voorzien van additionele informatie over dat specifieke element (deur, trap, kozijn, etc).
 
Ruimtebeheer
In het bouwinformatiemodel biedt informatie over ruimtebeheer, overzichtelijk raadpleegbaar en voorzien van een up-to-date 3D-weergave. Het maken van overzichtslijsten van onder meer vierkante meters per ruimte is dan ook een kwestie van één druk op de knop.
 
Informatie voor onderhoudsplanning
Met de gegevens uit BIM zijn de benodigde onderdelen voor onderhoudsplanningen snel te genereren. Koppeling aan een FMIS of andere systemen die gericht zijn op registratie van vastgoed, vergroot de slagkracht nog verder. 
 
Opvragen van hoeveelheden
BIM geeft de geometrische gegevens over bijvoorbeeld strekkende meters, volumes, hoogtes, vierkante meters. Hoeveelheden die te gebruiken zijn voor onder meer onderhoudsbegrotingen en bij het verhuur- of verkoopproces. Een functiewijziging of herindeling van de plattegrond? Het bouwinformatiemodel maakt één en ander direct inzichtelijk en rekent de consequenties door.
 
Praktijk:
De juiste informatie op het juiste moment, altijd en overal beschikbaar.
De studie naar de mogelijkheden van BIM in het vastgoedbeheer (zie pdf-link), vormde de basis voor een business case ten behoeve van de uitvoering van BIM in het beheer bij verschillende vastgoedeigenaren.
Samen met twee Woningcorporaties wordt momenteel een traject doorlopen om het gehele vastgoedbezit in BIM op te bouwen. Doelstelling is de 3D modellen als basis te kunnen inzetten om overzicht en grip op al het vastgoed en het beheer te krijgen. Het bouwinformatiemodel wordt hierbij gebruikt als bron voor al het 2D tekenwerk en de data uit het model wordt ingezet voor de woningwaardering en de begroting voor het planmatig onderhoud (MJOB).
 
Om de 3D modellen eenvoudig te kunnen raadplegen, worden deze via een gebruiksvriendelijk online platform ontsloten. Hier zijn alle tekeningen en 3D modellen zichtbaar en kunnen plattegronden en hoeveelheden t.b.v. de onderhoudsbegroting snel worden benaderd.
 
Een online BIM tool?
Een eerste stap naar digitaal beheer is het digitaliseren van tekeningen, van een hardcopy tekening naar een 3D model waarin alle tekeningen terug te vinden zijn van het gebouw; een digitaal archief met al het tekenwerk. Door zo te beginnen ontstaat de basis van een model dat meegroeit met de organisatie wanneer de organisatie daar klaar voor is. Een digitaal 3D model is leuk, maar het moet gemakkelijk in te zien zijn zonder hoge software en implementatiekosten. Voor het beheren en ontsluiten van de BIM modellen, is daarom een online platform ontwikkeld. Via dit platform is het mogelijk om in de cloud, met de meest gangbare browser omgevingen, de digitale complexen te benaderen en informatie op diverse niveaus te ontsluiten. Zo vinden gebruikers de belangrijkste informatie op één plek en beschikken ze over een virtuele kopie van het complex.
Bovendien kan deze informatie eenvoudig verrrijkt worden door koppelingen te maken met Google Maps, Streetview, Kadastrale gegevens, BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), enzovoorts.
 
Het doel is een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke oplossing te bieden waarmee functies en toepassingen van de 3D-modellen zijn uit te breiden conform de wensen van een organisatie.
 
Er wordt een open ontwikkelstructuur gehanteerd, dit betekent dat alle klanten kunnen meedenken in het ontwikkelen en verbeteren van de applicatie.

/51/3d-vastgoedbeheer/images/200/Afbeelding4.png

Doorsnede van een grondgebonden woning met rechtsonder alle bouwkundige informatie en gegevens t.b.v. de vastgoedregistratie.

Trefwoorden

cloudcomputing, 3D, BIM, vastgoedbeheer, techniek, vastgoedwaarde, bouwkunde
Jasbluerce JasbluerceXG
05 mei 2017
Cialis Viagra Milano Levitra Que Es Y Para Que Sirve Viagra Levitra Lequel Choisir Immagini Levitra Levitra. Brand Name Bayer.. 20 Mg. <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Cialis Generique Vente En France Levitra Crea Dipendenza Strattera
Lelandhet LelandhetDA
12 augustus 2017
301 Moved Permanently <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here!..</a>
TerryFuple TerryFupleBX
03 oktober 2017
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans. If youre a new or old fan of the show there are Tours and museums you can go and see some of the locations and memorabilia of this classic show. The Doctor Who Tour of London will take you on over 15 locations from the show, some from the new series and some from old sites like the location of The Invasion and Resurrection of the Darleks. The tour also takes you to the TV museum in London where you will get to see some of the cosumes worn in the show and props used. Also you can buy gifts and memorabilia from the shop. You will learn all about how the shows were made so the tour is also educational. If you want to take pictures of the locations thats not a problem. Remember the front door of 10 Downing Street in Aliens of London? Well you can get up and close to this and get your picture taken in front of the door. Rose Tyler fans will love the tour as you get to drop by her home in the show. Why not go that extra mile and actually meet a Doctor Who star. Well this is possible with private or group tours. You will get the general tour but included will be a pre-arranged meeting or lunch with a celebrity from the show. This will obviously depend on availability of the celebrity and the cost will reflect the popularity of that celebrity. There are tours in London and also Wales. The Wales tours take you to Cardiff where you will see lots of location which were featured in shows since 2005. You can leave from London or at Leigh Delamere services station on the M4. There is a Doctor Who exhibition in Cardiff which you get to see. At the end of the Doctor Who tour you get a souvenir group picture sent you by email which is a nice touch. For seriously devoted Doctor Who fans there is a 3 day tour which takes you to all the locations in both London and Cardiff. You will see locations from the past 45 years as well as recent sites from the lasted Doctor Who series. Day one is based in London where you get to see 15 sites. Day two takes you to Cardiff where you get to mean the real life owner of the to see we have an Gothic property used as the location of the school in Human Nature. The final day is partly spent in Cardiff with a walking tour at Cardiff Bay, then you head back to London but a stop at Stonehenge to see the site of the Pandoica. Then its dinner at The Cloven Hoof pub in Devils End b efore you taken back to central London.  
Felixpek FelixpekKT
10 oktober 2017
Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically. The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays. A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success. Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes. A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field. Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.  
Jessieeverm JessieevermEZ
03 december 2017
A Biological Masterpiece, But Subject to Many Ills The human foot is a biological masterpiece. Its strong, flexible, and functional design enables it to do its job well and without complaint—if you take care of it and don't take it for granted. healthThe foot can be compared to a finely tuned race car, or a space shuttle, vehicles whose function dictates their design and structure. And like them, the human foot is complex, containing within its relatively small size 26 bones (the two feet contain a quarter of all the bones in the body), 33 joints, and a network of more than 100 tendons, muscles, and ligaments, to say nothing of blood vessels and nerves. <a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-prix-andorre/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-prix-andorre/</a>
HilAnGerE HilAnGerEfa
05 mei 2018
Hair Thinning Propecia Abilify Price Non Prescription Viagra Cialis Paypal <a href=http://tadalaffbuy.com>canadian cialis</a> Mex Meds Propecia Dermatologist Hair Transplant Consecuencias Propecia
ttaletezwi ttaletezwi
21 augustus 2018
<a href="http://baymontelreno.com">where do i buy cialis</a> cialis coupon card http://baymontelreno.com
ttaletqfsn ttaletqfsn
21 augustus 2018
<a href="http://rabbitinahat.com">buy cialis online cheap</a> buying cialis in canada http://rabbitinahat.com
jtaletjmcr jtaletjmcr
21 augustus 2018
<a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra in women</a> phizer viagra http://istanbulexpressonline.com
xtaletqltd xtaletqltd
22 augustus 2018
<a href="http://baymontelreno.com">can you take cialis with viagra</a> price comparison viagra cialis levitra http://baymontelreno.com
htaletdwsd htaletdwsd
22 augustus 2018
<a href="http://gigawatt6.com">online pharmacy cialis</a> can cialis be taken with alcohol http://gigawatt6.com
ltalethmiz ltalethmiz
22 augustus 2018
<a href="http://mphasset.com">can viagra make you bigger</a> is watermelon natural viagra http://mphasset.com
rtaletrjdk rtaletrjdk
15 oktober 2018
<a href="http://canadian-pharmapills.com">order viagra overnight</a> buy brand viagra 100mg http://canadian-pharmapills.com
dtaletmdli dtaletmdli
15 oktober 2018
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">discount cialis pills</a> cialis 5 mg http://usedrestaurantequipmentaz.com
Log in om een reactie te plaatsen ...